Lov om Norges Flag.


Se Grl. § 111, forbud 17 feb 1741, strl. § 423 samt lov 29 juni 1933 nr. 2. - Jfr. tidligere kunngj. 27 feb 1814, lov 12 jan 1815, skr. 30 j...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no