© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no

La det først være klart at det er det de statlige virksomheter som er lovpålagt til å følge flaggforskriften. For private skal den være en rettesnor for når det...

Lær å knyte Half Windsor-knuten, en symmetrisk, middels stor og perfekt triangulær knute. Følg denne enkle guiden med illustrasjon og video og bli en slipsknute...

Please reload