Heraldikk dreier seg om våpen eller våpenskjold som kjennetegn. Man bruker ofte ordene heraldikk og heraldisk om det som har med våpen og våpenskjold å gjøre....

En definisjon av begrepet våpen er: Et kjennetegn som består av en farge- og figursammensetning og som vanligvis brukes i et skjold.

Personlig våpen som ble slek...

Et bumerke er et kjennetegn som består av enkle streker uten bestemte farger. Det er noe annet enn et heraldisk våpenskjold, selv om de begge er kjennetegn og b...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no