Flagg som dekorasjon

22.05.2016

Ved bruk av flagg som dekorasjon innendørs kan flagget på en vegg henge med kvadratene øverst eller med kvadratene til en av sidene. Henges flagget på en talerstol, skal kvadratene befinne seg øverst. Ved begravelser dekker enkelte kisten med nasjonalflagget, selv om dette har blitt mindre vanlig. Flaggets kors skal da ligge ved kistens hovedgjerde, og flagget skal fjernes når kisten senkes i jorden.

Please reload

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no