Dåpsseremonien


Dåpen finner sted i forbindelse med høymessen, med mindre annet er avtalt. Fadderne og de øvrige gjestene deltar som oftest i selve høymessen, mens foreldre og barn enten venter i sakristiet eller deltar i høymessen.

Mor, far eller en utvalgt fadder bærer barnet frem til døpefonten. Etter gammel skikk heter det at de mannlige fadderne skal stå på høyre side og de kvinnelige på venstre side under dåpsakten (sett fra kirkeskipet inn mot alteret), men dette er noe få følger.

Hvis barnet har dåpslue, sier tradisjonen at en kvinnelig fadder skal ta denne av. Er det liten plass rundt døpefonten, kan noen av fadderne bli sittende på benkene, men det er naturlig at de reiser seg under dåpsritualet. Noen steder reiser også alle andre som har forbindelse til dåpsbarnet seg.