top of page

Kunngjøring av dødsfall


Det er skikk å kunngjøre et dødsfall gjennom en dødsannonse i en avis. Dette bør skje så snart dødsfallet har funnet sted. Den bør inneholde informasjon om tidspunkt og sted for gravferden. Men den bør rykkes inn etter at den nærmeste familien har blitt informert.

Har gravferden allerede funnet sted eller dersom den finner sted i stillhet, som det heter, skrives dette i dødsannonsen. Ønsker man ikke blomster, bør også dette oppgis, eventuelt om man vil at folk skal donere pengene til et veldedig formål.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page