Kunngjøring av ekteskapsinngåelsen


Det er vanlig å kunngjøre giftemålet i avisene, med mindre paret ønsker å holde det hemmelig. Kunngjøringen kan finne sted enten før eller etter vielsen, og det er naturlig å rykke inn en annonse i en lokalavis i området man bor, eller i en av riksavisene. Trykkes kunngjøringen før vielsen, skal dato og sted oppgis. Gjøres det etter vielsen, er det tilstrekkelig å oppgi dato.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no