top of page

Minnesamvær og gravøl


"Gravøl" Adolph Tidemand (1814-1876) Nasjonalmuseet

Etter en gravferd vil de pårørende gjerne samles til et minnesamvær, eller gravøl, som det også kalles. Til et minnesamvær inviteres den nærmeste familie og/eller alle de fremmøtte i gravferden. Enkel servering er utbredt, men det er ikke vanlig at det serveres alkohol. Det tales også ofte for den avdøde.

Gravølet er en gammel skikk som i stor grad har blitt praktisert på landsbygdene, og det kunne gjerne vare i flere dager.

Gravølet var tradisjonelt den avdøde venners fest, og det var skikk at man forestilte seg at den avdøde var usynlig tilstede. Man satte derfor av en plass til den avdøde ved bordet og serverte vedkommende. Det ble vartet opp rikelig med mat og drikke, og drikken skulle være sterk. Begrepet gravøl skyldes at det ble brygget nytt øl til gravferden.

Foto: "Gravøl" Adolph Tidemand (1814-1876) Nasjonalmuseet

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page