Sløyfe eller flue?


Flue er den korrekte termen for sløyfe og tversover, også kjent som propell (med trykk på første stavelse) i visse deler av landet. Men betegnelsen flue fortjener bare de som er håndknyttet. Utfordringen med en håndknyttet flue er å få den jevn nok. På en korrekt knyttet flue er alle propellbladene like lange, og de bør sprike litt. De smaleste er lettest å knytte, men disse blir gjerne noe puslete under snippen. De beste fluene er alltid fôret.

Illustrasjon: Eivind Stoud Platou

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no