top of page

Talere og tilhørere

Clinton taler

Det er delte meningen om akseptabel oppførsel under taler. Mange vil nok reagere om tilhørerne begynte å se på klokken, men som den britiske lord Birkett hevdet i 1960: "Jeg bryr meg ikke så mye om at folk ser på klokken når jeg taler - men jeg misliker sterkt at de begynner å riste på den for å se om den går." Siden det kommer fra en mann som gjennom et helt liv virket som skrankeadvokat, får man kanskje ta hans ord på det.

Generelle regler sier at det verken skal spises eller røykes mens det tales. Å drikke under taler er derimot akseptert. Ellers lytter man oppmerksomt til det som blir sagt. Man later som om talen er interessant, selv om den er dørgende kjedelig. Man snakker ikke med sine sidemenn eller -kvinner, og det er udannet å lage unødvendige lyder som forstyrrer taleren. Latter og andre bifall er selvfølgelig tillatt hvis taleren klarer å frembringe slike reaksjoner fra selskapet.

Utlendinger som ikke er vant til de nordiske taleskikkene, blir ofte overrasket over hvor høytidelig vi tar disse talene. Det sier seg selv at timelange talerekker kan være uutholdelig. Å forlate bordet for å ta en tur på toalettet eller trekke litt luft, kan være akseptabelt, så lenge det gjøres diskré. Å stikke av fra taffelet under talene må sies å være mindre dannet.

Commentaires


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page