Blomster

Blomster er en av de vanligste gavene til venner og kjære. Å gi blomster har et høytidelig preg. Blomster overrekkes for å oppmuntre, takke eller gi lykkeønskni...

Tidligere var reglene svært strenge for hva slags blomster man kunne gi. Det såkalte blomsterspråket, de ulike blomstenes betydning, var allment kjent.

Blomsters...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no