© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no

Taleskriving

  1. Om arbeid

  2. Om glede og sorg

  3. Om kjærlighet

  4. Om livet

  5. Om livsfilosofi

  6. Om livsvisdom

  7. Om lykke

  8. Om mennesklig kontakt

  9. Om me...

Please reload