Taleskriving

  1. Om arbeid

  2. Om glede og sorg

  3. Om kjærlighet

  4. Om livet

  5. Om livsfilosofi

  6. Om livsvisdom

  7. Om lykke

  8. Om mennesklig kontakt

  9. Om me...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no