De ulike talene

Ved et dåpsselskap er det vanlig med flere taler. Noen av disse talene er, eller bærer preg av å være takketaler. Takknemlighet ovenfor faddere og foreldrene. D...

Til et formelt middagsselskap er "velkommen til bords-" og "takk for maten"-talene obligatoriske. Den første holdes av verten eller vertinnen, mens takk for mat...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no