Konfirmasjon

I de fleste kulturer finnes det et ritual som markerer overgangen mellom barndom og voksentilværelse. Hos katolikkene er konfirmasjonen ett av de syv sakramente...

Dagens kirkelige konfirmasjon innebærer undervisning i den kristne tro, bibelske tekster og kunnskap om kristendommen. Mange steder arrangeres det konfirmasjons...

​​Siden 1951 har det vært mulig å stå til borgerlig eller humanistisk konfirmasjon i Norge, og Human-Etisk Forbund arrangerer borgelig konfirmasjon over hele la...

Etter selve konfirmasjonsseremonien er det vanlig at den nærmeste familien, fadderne og venner samles til en mottagelse, lunsj eller middag med bevertning og ta...

Konfirmanten får gaver av familien, faddere og venner. Det er utbredt å gi penger, men mange gir arveklenodier, sølv, smykker, armbåndsur, bokverk eller andre f...

Mange som ikke er kristne ønsker å avstå fra konfirmasjon, og synes heller ikke borgerlig konfirmasjon er riktig. Ungdom som tar denne beslutningen bør respekte...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no