I teater og opera

De seneste årene har regler for skikk og bruk for et teater- eller operabesøk forandret seg betraktelig. Mens det tidligere var påkrevd med mørk dress til et be...

Synes man stykket er dårlig, er det ingenting i veien for å forlate teateret i pausen. Det er en skikk som har lange tradisjoner i europeisk teaterliv. Da teate...

Applaus er publikums måte å gi uttrykk for sin begeistring. Ideelt sett bør applausens styrke være i samsvar med opplevelsen. Var opplevelsen overveldende, kan...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no