Forlovelse

En forlovelse er ikke lenger en juridisk avtale, slik det tradisjonelt var, og mannen ber heller ikke sin utkåredes far om hennes hånd. Snarere er det en enighe...

Det høytidelige frieriet en sterkt romantisk handling. Tradisjonelt kan mannen fri til kvinnen når som helst, mens kvinnen ifølge gammel skikk bare kan fri på s...

Når et par er blitt enige om å gifte seg, kalles det en hemmelig forlovelse. Når man føler at tiden er moden, gjøres forlovelsen offentlig. Det kunngjøres ved å...

Hvis forlovelsen blir hevet, kunngjøres ikke dette. "De fant ut at de ikke passet sammen likevel," er ofte en tilstrekkelig forklaring.

Forlovelsesringene skal n...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no