Innbydelser

Selskapeligheter krever innbydelser. Mens et lite teselskap kan avtales muntlig på kort varsel, krever et storslått middagsselskap skriftlig innbydelse god tid...

Innbydelser bør besvares umiddelbart. Kan man ikke komme, er det naturlig at dette beklages. Det er vanlig at man oppgir grunnen til uteblivelsen. Hvis grunnen...

Antrekkskodeksen angir hva slags selskap det er snakk om, og hensikten er at alle skal være komfortable med hva de har på seg. Vertskapets bekledning skal som r...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no