Flaggingsregler

1. januar: nyttårsdag

21. januar: H. K. H. prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

6. februar: Samefolkets dag

21. februar: H. M. kong Harald Vs fødselsdag

1. påsked...

La det først være klart at det er det de statlige virksomheter som er lovpålagt til å følge flaggforskriften. For private skal den være en rettesnor for når det...

Det finnes to typer flaggingsregler: private og offentlige. De private flaggingsreglene er egentlig ikke regler, men bygger snarere på god skikk og bruk. De off...

Lov om Norges Flag.


Se Grl. § 111, forbud 17 feb 1741, strl. § 423 samt lov 29 juni 1933 nr. 2. - Jfr. tidligere kunngj. 27 feb 1814, lov 12 jan 1815, skr. 30 j...

Det heter seg at flagget skal heises "bestemt og jevnt". Dette for å vise den nødvendige respekt og verdighet flagget krever. Flagglina skal alltid holdes stram...

Ved begravelse og dødsfall er det vanlig å flagge på halv stang. Når flagget skal heises slik, skal flagget først heises til topps, før det fires ned en tredjed...

Et flagg skal oppbevares slik at det ikke blir krøllet, sjaskete eller skittent. Når et flagg falmes eller får skader som ikke lar seg reparere, skal det kasser...

Ved bruk av flagg som dekorasjon innendørs kan flagget på en vegg henge med kvadratene øverst eller med kvadratene til en av sidene. Henges flagget på en talers...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no