© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no

Gjester

Det er knapt grenser for hvor mye som publiseres om hvordan man blir en god vertinne. Vel ... it takes two to tango, som man sier. Liten vits i å gjøre seg stor...

Please reload