Serveringsregler

I serveringslæren skilles det mellom fire metoder; henholdsvis fransk, amerikansk, russisk og engelsk servering. Etter fransk metode serveres maten fra fat, og...

Øl, mineralvann og viner skjenkes fra flasker eller karafler. Regelen er at også drikke skal serveres fra høyre side. Flasken gripes om midten med høyre hånd sl...

I Norge sitter kvinnen på mannens høyre side. Denne regelen går tilbake til den tid da en mann skulle beskytte sin borddame. Med damen på høyre side hadde han f...

Å fylle glassene til randen er et signal på overflod, og intet er vel mer befriende enn uvørent å skjenke champagne. Etiketten sier derimot at glassene ikke ska...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no