Vertskap

"Å invitere en person på middag innebærer at man sørger for hans tilfredshet så lenge han er under ditt tak", hevdet matfilosofen Jean-Anthelme Brillat-Savarin....

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no