Dødsfall og gravferd

Det er skikk å kunngjøre et dødsfall gjennom en dødsannonse i en avis. Dette bør skje så snart dødsfallet har funnet sted. Den bør inneholde informasjon om tids...

Etter vestlig skikk skal man i forbindelse med gravferd være kledd i mørke klær. I Sverige kan man også oppleve at folk kler seg i hvitt på sommertid. Enkelte s...

I henhold til kristen norsk skikk kan man enten begraves eller bisettes. Bisettelse innebærer kremasjon med urnenedsettelse på kirkegård. Begravelse er selve ne...

Når noen man kjenner, opplever et dødsfall i den nærmeste familien, er det normalt å kondolere dem. Man kan kondolere ved å si noen deltagende ord som "det var...

Human-Etisk Forbund arrangerer borgerlig gravferd, og et begravelsesbyrå kan bistå med hjelp til en borgelig gravferdsseremoni.

Til en borgerlig gravferd finnes...

Urnenedsettelse betyr å sette urnen ned i jorden.


Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Har gravferdsritualet allerede blitt gjenn...

Siden 1996 har loven åpnet for askespredning i Norge. Søknad om askespredning rettes til fylkesmannen. Søker må være fylt 15 år, og man kan søke på vegne av seg...

Etter en gravferd vil de pårørende gjerne samles til et minnesamvær, eller gravøl, som det også kalles. Til et minnesamvær inviteres den nærmeste familie og/ell...

Gravferdsritualene varierer fra sted til sted og fra kultur til kultur. I Norge har vi en skikk for hvordan et gravferdsritual foregår, selv om det finnes alter...

Please reload

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no