top of page

Askespredning


Askespredning på havet

Siden 1996 har loven åpnet for askespredning i Norge. Søknad om askespredning rettes til fylkesmannen. Søker må være fylt 15 år, og man kan søke på vegne av seg selv eller som nærmeste pårørende til den avdøde. Avdøde må likevel enten skriftlig ha ønsket det eller gitt samtykke til askespredning.

Det stilles spesielle krav til stedet der asken skal kunne spres. Åpent hav eller på høyfjellet er best egnet. Andre steder kan det også søkes om, men det må ikke være nær bebyggelse eller der bebyggelse forventes. Det er med andre ord ikke lov å spre asken i egen hage eller steder der mange mennesker ferdes. Store innsjøer er tillatt, men ikke elver eller ferskvann for øvrig.

Det finnes ingen etablert skikk og bruk for seremonier ved askespredning, men det er naturlig at den kommer i tillegg til en seremoni i kapell eller krematorium. De pårørende kan gjennomføre askespredningen alene. Både kirken og Human-Etisk Forbund kan likevel bistå med hjelp til seremonien. Mange ønsker seg musikalske innslag, diktopplesning og/eller en taler.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page