Behandling av flagg

Et flagg skal oppbevares slik at det ikke blir krøllet, sjaskete eller skittent. Når et flagg falmes eller får skader som ikke lar seg reparere, skal det kasseres. Dette betyr ikke at det skal kastes, som om det var søppel. Flagget skal tilintetgjøres, slik at ingen får anledning til å vanære det. Dette kan gjøres ved at man enten brenner flagget eller spretter det opp, slik at fargene demonteres.