top of page

Borgerlig / humanistisk gravferd


Human-Etisk Forbund arrangerer borgerlig gravferd, og et begravelsesbyrå kan bistå med hjelp til en borgelig gravferdsseremoni.

Til en borgerlig gravferd finnes det ingen streng seremoniell etikette, så seremonien uformes ofte individuelt. Midtpunktet i seremonien er naturligvis den avdøde, og det er fritt for religiøst innhold. Taler, musikk eller diktopplesning fremføres i tråd med den avdødes eller de pårørendes ønsker. Human-Etisk Forbund kan bistå med gravferdstaler, hvis dette er ønskelig.

Hvor seremonien skal finne sted, bestemmes av de pårørende. Norske kommuner er forpliktet til å kunne tilby livssynsnøytrale lokaler, men få kommuner har slike lokaler til rådighet. Derfor finner seremonien ofte sted i kapell med religiøs utsmykning. Av og til kan også seremonien skje i et krematorium. Det er vanlig at seremonien avsluttes på tilsvarende måte som en kirkelig gravferd, ved at kisten senkes som i et krematorium eller fraktes til gravstedet.

Les mer: Human-Etisk Forbund

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page