top of page

Borgerlig vigsel


En borgerlig vielse er på langt nær så omfattende som en kirkelig. Det er ingen streng seremoniell etikette, men seremonien gir rom for egne ønsker i form av musikk, diktlesning og/eller utveksling av ringer. Dette må meldes fra på forhånd til vigselsmannen. Det opplyses også hvis paret ønsker at spesielle ting skal inn i talen vigselsmannen holder.

Brudeparet møter opp sammen med forlovere og gjester 10-15 minutter før avtalt tid, og man venter utenfor seremonirommet til man blir vist inn. Hvis det er mange gjester, venter gjestene noen steder utenfor seremonirommet. Det kreves at to vitner skal være tilstede under vielsen, og vanligvis er dette forlovere.

Vigselsmannen kan også stille med to vitner. Etter kongelig resolusjon er det fastsatt at brudeparet og forlovere skal stå under vielsen. Vigselsmannen leser formularet for borgerlig vielse, og det hele avsluttes med undertegning av vigselsprotokollen.

Foto: Svein Brimi/domstol.no

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page