top of page

Brown or black?


Lakksko

"Jeg er ikke opptatt av at man skal ha brune sko før og sorte sko etter klokken seks", uttalte finansmannen Petter Stordalen i forbindelse med lanseringen av Skikk og bruk. Hvorvidt det er sant, kan betviles. Selv Stordalen ville trolig valgt svarte lakksko til smokingen fremfor mønstret brune sko. Hvorfor? Fordi man ganske følger enkelt etiketten og estetikken.

Det er en klassisk regel at menn skal ha brune sko før og svarte sko etter klokken seks. Men som de aller fleste regeler skal den ikke nødvendigvis følges slavisk. Poenget er ganske enkelt at man til mørke klær i formelle selskaper om kvelden bruker svarte fremfor brune sko.

De sorte skoene bør på kveldstid være uten mønster, fordi det er en mer uformell skotype. Til smoking og kjole og hvitt brukes lakksko, og enkelte er av den oppfatning at lakkskoene skal være matt til smoking og blanke til kjole og hvitt. Akkurat det kanskje ikke så nøye i våre dager.

Foto: Fredrik Arff

Σχόλια


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page