top of page

Flagg som dekorasjon

Ved bruk av flagg som dekorasjon innendørs kan flagget på en vegg henge med kvadratene øverst eller med kvadratene til en av sidene. Henges flagget på en talerstol, skal kvadratene befinne seg øverst. Ved begravelser dekker enkelte kisten med nasjonalflagget, selv om dette har blitt mindre vanlig. Flaggets kors skal da ligge ved kistens hovedgjerde, og flagget skal fjernes når kisten senkes i jorden.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page