Flagging ved gravferd

Ved begravelse og dødsfall er det vanlig å flagge på halv stang. Når flagget skal heises slik, skal flagget først heises til topps, før det fires ned en tredjedel fra toppen av flaggstangen. Når et flagg skal fires ned fra halv stang, skal det igjen heises til toppen, før det fires ned. Ved kirkelig gravlegging praktiseres det enkelte steder å fire flagget til topps igjen når kirkeklokkene ringer etter seremonien.