top of page

Flaggingsregler

Norske flagg

Det finnes to typer flaggingsregler: private og offentlige. De private flaggingsreglene er egentlig ikke regler, men bygger snarere på god skikk og bruk. De offentlige reglene er påbud som følges av offentlige institusjoner. Disse påbudene revideres fra tid til annen. Mange privatpersoner anvender også de offentlige reglene. Privatpersoner i Norge kan heise det norske nasjonalflagget, også kjent som handelsflagget, på flaggdager og andre høytidsdager. Til daglig kan man heise en vimpel. Det finnes også andre offisielle flagg i Norge. Det norske statsflagget skiller seg fra nasjonalflagget ved at det har splitt og tunge. Orlogsflagget er identisk med statsflagget. Statsflagget brukes av statens sivile institusjoner, mens orlogsflagget benyttes av Marinen for å skille deres skip fra sivile norske skip.

Kongen har et eget flagg, kongeflagget, som har rød bunn med den norske løve i midten. På Det kongelige slott flagges det med kongeflagget når kongen er i landet, med unntak av når han bor på stiftsgården i Trondheim eller på kongeskipet i norsk farvann. Er kongen i utlandet og kronprinsen fungerer som regent, flagges det med kronprinsflagget, som er mindre og har splitt. Befinner både kongen og kronprinsen seg i utlandet, flagges det med statsflagget på Slottet.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page