top of page

Heising og firing av flagg

Det heter seg at flagget skal heises "bestemt og jevnt". Dette for å vise den nødvendige respekt og verdighet flagget krever. Flagglina skal alltid holdes stram, både ved heising og firing. Når flagget festes eller taes av, må man passe på at flagget aldri berører bakken.

Høyde på flaggstang: Flaggstørrelse:

6 m 200 cm

8 m 250 cm

9 m 300 cm

10 m 300 cm

12 m 400 cm

14 m 450 cm

16 m 500 cm

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page