top of page

Hva er et våpenskjold?

En definisjon av begrepet våpen er: Et kjennetegn som består av en farge- og figursammensetning og som vanligvis brukes i et skjold.

Personlig våpen som ble slektsvåpen: Cort Adelers våpen malt for en etterkommer på gallerifronten i Solum kirke.

Cort Adelers våpenskjold

Med denne definisjonen fanger man opp at det er et kjennetegn for en fysisk eller juridisk person, at både figurer og farger er nødvendige, og at bruk i skjold er en typisk, men ikke nødvendig egenskap. Man fanger også opp at en farge eller figursammensetning kan være mer eller mindre komplisert.

Noe kan være et delvis våpen, for eksempel i de tilfeller der våpenets farger (også kalt tinkturer) ikke er kjent og eventuelt aldri valgt, eksempelvis i våpen bare brukt i et segl.

Statlig militært våpenmerke med kongekrone: Forsvarets skolesenter Akershus

Statlig militært våpenmerke med kongekrone

Formgivningen av våpnene skjer ved en egen stiliseringsteknikk, også kalt heraldisk stil. Denne teknikken går ut på å forenkle. Figurenes form blir redusert til det som er mest karakteristisk for hver figur. Typiske forenklinger er de strengt stiliserte utgavene av løve og ørn, rose og lilje, eiketre, borg og pil. Som farger brukes bare de nyansene som ikke skaper tvil om hvilken farge som er brukt. For eksempel må blått ikke bli så mørkt at det virker svart, og gull eller gult må ikke bli rødt eller brunt.

Heraldisk stil er i prinsippet noe annet enn de enkelte historiske stilartene.

Statlig sivilt våpenmerke: Den norske kirkes våpen

Den norske kirkes våpen

Utforming av våpen kan også sies å skille seg fra valget av et våpens motiv eller innhold, som vil si farger (tinkturer) eller metaller og figurer (allmenne og heroldsfigurer), samt hvordan tinkturer og figurer blir kombinert. Dette utgjør våpenets abstrakte innhold.

Kommunevåpen: Oppdal kommune

Oppdal kommune

For valg av motiv i våpen er det en rekke regler og tradisjoner, som veksler med våpeninnehavere (private og offentlig våpen), tidsperiode og landområde. Om dette er det skrevet mye i heraldisk litteratur.

Når motivet er valgt, kan dette motivet bli konkret utformet eller uttrykt i heraldisk form som er:

1. våpenbeskrivelse (blasonering, våpendefinisjon) og

2. våpenavbildning i heraldisk stil (stiliseringsteknikken).

Utover dette finnes de beskrivelser og avbildninger som ikke er heraldisk fagmessig utformet.

For både 1 og 2 finnes det en rekke regler og tradisjoner som veksler med tid og sted som ved valg motiv og innhold.

Enkelte hevder at de heraldiske reglene ikke veksler, men at de er de samme til alle tider. Det er uriktig, men enkelte grunnleggende prinsipper kan være stabile, spesielt de som konstituerer hva som er et våpen og hva som er heraldikk.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page