top of page

Hva er heraldikk?


​Heraldikk dreier seg om våpen eller våpenskjold som kjennetegn. Man bruker ofte ordene heraldikk og heraldisk om det som har med våpen og våpenskjold å gjøre. Dette er heraldikk i vid forstand.

VåpenskjoldBegrepet kan imidlertid bli presisert nærmere etter hva det skal brukes til. Det være seg å lage nye våpen, analysere eksisterende våpen eller for å avgrense heraldikk historisk, juridisk, sosiologisk eller geografisk. Det gamle skillet mellom teoretisk og praktisk heraldikk, kan være misvisende, fordi alle sider av heraldikken kan tenkes behandles både teoretisk og praktisk.

Våpen utgjør på flere måter et eget system, og dette systemet kan også kalles heraldikk. Hovedtrekkene i systemet er:

- bare bestemte typer av farger og figurer blir brukt i våpen.

- ett og samme type våpen kan utformes på flere måter og i forskjellige materialer.

- et våpen skal være klart gjenkjennelig på avstand.

- et våpen skal kunne bli entydig beskrevet i heraldiske faguttrykk.

- et våpen blir vanligvis brukt innenfor en skjoldformet innramming.

- eieren av våpenet bruker det som sitt faste kjennetegn.

Comentarios


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page