Hvem betaler for bryllupet?


Penger

Tidligere het det at brudens far skulle bekoste bryllupet på grunn av medgiften.

I våre dager deler man gjerne på utgiftene slik at det blir mer en mer rettferdig fordeling av kostnadene. For eksempel at brudens foreldre betaler maten, mens brudgommens foreldre betaler drikkevarene.

Det er heller ikke uvanlig at brudeparet selv betaler deler eller hele bryllupet. Enten med oppsparte midler, eller med lån.