top of page

Kirkelig konfirmasjon


Foto: Fredrik Arff

Dagens kirkelige konfirmasjon innebærer undervisning i den kristne tro, bibelske tekster og kunnskap om kristendommen. Mange steder arrangeres det konfirmasjonsleir. Det er videre mulig for ikke-døpte å konfirmeres. Dåpen må imidlertid finne sted før konfirmasjonen, noe menigheten kan arrangere.

Selve seremonien foregår ved at konfirmantene kommer i prosesjon ikledd hvite konfirmantkapper opp midtgangen i kirken. Tradisjonelt ble konfirmantene overhørt og rangert under selve kirkeseremonien ut fra sine kunnskaper. Den flinkeste skulle stå øverst på kirkegulvet.

I dag er plasseringen mer eller mindre tilfeldig, og konfirmantene overhøres heller ikke lenger i Den norske kirke. Nå deltar konfirmantene i stedet aktivt i selve gudstjenesten. Konfirmantene samles ved alterringen, de mottar velsignelsen og får utdelt et skriftsted. Presten roper opp konfirmantens navn, og foreldrene og fadderne reiser seg. De blir stående så lenge presten holder hånden på konfirmantens hode.

Foto: Fredrik Arff Les mer: Kirken

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page