top of page

Konfirmasjon

Kirkelig konfirmasjon

I de fleste kulturer finnes det et ritual som markerer overgangen mellom barndom og voksentilværelse. Hos katolikkene er konfirmasjonen ett av de syv sakramentene som utføres av biskopen, og i den ortodokse kirke foregår konfirmasjonen i forbindelse med dåpen. Jødiske gutter står til Bar Mitzva, mens det holdes ungdomsfest for jødiske jenter.

De fleste nordmenn konfirmerer seg i 15-årsalderen. Konfirmasjonen er et gammelt kristent ritual. Det er en bekreftelse på dåpen som ble forkastet under Martin Luthers reformasjon. Imidlertid fikk konfirmasjonen en renessanse med den pietistiske bevegelsen på 1700-tallet. I 1736 ble det i Norge bestemt ved lov at alle skulle konfirmeres. Loven ble opphevet i 1912.

I dag er konfirmasjon valgfritt, og man kan konfirmere seg kirkelig, borgerlig eller la være å konfirmere seg. Man inviterer den nærmeste familien og venner. Er konfirmanten døpt, inviteres også fadderne. Innbydelsene skjer som regel skriftlig. Antrekkskodeksen er formiddagsantrekk eller mørk dress. Nasjonaldrakt er også mye brukt.

Foto: Pål Berge

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page