Konfirmasjonsselskap


Etter selve konfirmasjonsseremonien er det vanlig at den nærmeste familien, fadderne og venner samles til en mottagelse, lunsj eller middag med bevertning og taler. Konfirmanten blir sentralt plassert ved bordet med sine foreldre på hver sin side, eller mellom en forelder og en fadder.

Mange følger reglene for taler, med velkomsttale og takk for maten-tale. Mor og/eller far er første ordinære taler. Deretter følger tradisjonelt den eldste fadderen. En av foreldrene takker vanligvis fadderne etter disse har talt i forbindelse med kirkelig konfirmasjon. Så kan konfirmanten tale, dersom vedkommende ønsker det.

Man bør ikke presse konfirmanten til å tale. Konfirmantens tale er en hyggelig bonus.