top of page

Kopper og glass


Dekket bord

Kaffe- eller tekopper plasseres til høyre for tallerkenen, så langt inn at koppen ikke kommer i veien for kniven eller servietten. Glass plasseres over tallerkenen mot høyre. Det er en hovedregel at forskjellige drikker serveres i forskjellige glass. Men hvordan skal de ulike glassene plasseres i forhold til hverandre? Selv om det finnes ulike metoder, er regelen at glassene skal stå i den rekkefølge de drikkes, fra venstre mot høyre. Glass til taffelvann settes i Norge etter engelsk manér lengst til høyre.

Serveringslæren foreskriver at det ikke skal dekkes med flere enn fire glass av gangen. Serveres fire retter med fire ulike drikker, kan plasseringen fra venstre til høyre eksempelvis være følgende: Hetvinsglass til forrett, hvitvinsglass til fiskerett, rødvinsglass til kjøttrett og glass til taffelvann. Dessertvinglass settes ofte på bordet først når desserten serveres. Serverer man flere drikker til forskjellige retter, kan det være naturlig å fjerne glassene etter hver rett.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page