Når kan man flagge?

Norges Flagg

La det først være klart at det er det de statlige virksomheter som er lovpålagt til å følge flaggforskriften. For private skal den være en rettesnor for når det skal flagges.

I den lyse årstiden, fra 1. mars til 31. oktober, heises flagget klokken 08.00.

I den mørke årstiden, fra 1. november til 28./29. februar, heises flagget klokken 09.00.

Flagget fires ved solnedgang, men ikke senere enn klokken 21.00 dersom solen går ned.

I de nordligste delene av landet, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard og Jan Mayen, heises flagget klokken 10.00 og fires klokken 15.00 fra november til februar.