top of page

Navnefest


NavnHuman-Etisk Forbund arrangerer navnefest som et alternativ til dåp. Noen familier arranger også navnefest privat. Hensikten med navnefesten er å feire at barnet er født og at det har fått et navn.

Human-Etisk Forbunds seremoni finner sted i et rådhus eller et kultur- eller samfunnshus, og inneholder kunstneriske innslag, foruten taler. Seremonien varer i cirka en time, og barnet får også en minnetavle med Edvard Munchs berømte maleri "Solen".

Normalt deltar barnets slekt og venner under seremonien, og det er vanlig med et selskap etterpå. Da overrekkes også gavene.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page