top of page

Praktiske detaljer ved gravferd


Erik Werenskiold - Bondebegravelse (Nasjonalmuseet)

Gravferdsritualene varierer fra sted til sted og fra kultur til kultur. I Norge har vi en skikk for hvordan et gravferdsritual foregår, selv om det finnes alternativer til statskirkens ritualer. Human-Etisk Forbund arrangerer sekulære gravferdsritualer, og i dag er også askespredning tillatt. Andre trossamfunn har egne skikker. For eksempel finnes det på visse kirkegårder adskilte områder for jøder og muslimer.

Når noen dør, er det vanlig at den nærmeste pårørende straks tar kontakt med et begravelsesbyrå. En del praktiske detaljer må ordnes, noe et begravelsesbyrå kan bistå med. En dødsattest må utstedes av en lege. Skjer dødsfallet på et annet sted enn på sykehus eller sykehjem, må lege kontaktes for å utstede dødsattest. Et dødsfall skal også meldes til tingretten og skifteretten i det distriktet den avdøde var folkeregistrert.

De fleste begravelsesbyråer kan ordne selve gravferdsseremonien med forretter, dødsannonsen, trykk av program til gravferden, eventuelle kunstneriske innslag og organisering av visning av den avdøde. Begravelsesbyråer har ofte en standardpakkepris på en gravferd. Det er mulig å få støtte til gravferden fra Folketrygden.

Les mer: Norge.no

Foto: Erik Werenskiold - Bondebegravelse, Nasjonalmuseet

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page