top of page

Sitater og bevingede ord

Om arbeid

 1. Om glede og sorg

 2. Om kjærlighet

 3. Om livet

 4. Om livsfilosofi

 5. Om livsvisdom

 6. Om lykke

 7. Om mennesklig kontakt

 8. Om mennesket

 9. Om moral

 10. Om sannhet

 11. Om tiden

 12. Om vennskap

 13. Om åndelig vekst

1. Om arbeid

Godt gjort er bedre enn godt sagt.

Benjamin Franklin

------------

Hver mester var en gang en svenn.

Carl Nærup

------------

Arbeid som om du skulle leve evig, elsk som om du skulle dø i dag.

Seneca

------------

Og om potten er hel eller knust, vitner den likevel om pottemakerens dyktighet.

Morris L. West

------------

Vi skal straffes til vi dør for alt vi ikke gjør.

Nordahl Grieg

2. Om glede og sorg

De tårene man svelger er meget bitrere enn dem man feller.

Victor Hugo

------------

Kvifor er folk så uglade? Dei går og ventar si glede frå andre. Dei skulle gleda andre, så vart dei glade.

Arne Garborg

------------

Følg alltid din innskytelse når det gjelder å glede andre.

Hanna Winsnes

------------

Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger.

Euripides

------------

Natten er trekkpapir for mange sorger.

Litauisk Ordtak

------------

Melankoli er gleden ved å være bedrøvet.

Victor Hugo

------------

Litt vondt skal menneskene ha, ellers holder de opp å være mennesker. Så setter de seg bare og kjeder seg og vet ikke hva glede er.

Gabriel Scott

------------

Sorgen er den store læremesteren som gjør oss fortrolige med livets sannheter.

Gammelt ordspråk

3. Om kjærlighet

Intet er mer som skrift i sand, enn løfter om kjærlighet.

Rudolf Nilsen

------------

Kjærlighet måles ikke etter hvor mange ganger vi rører ved hverandre, men hvor mange ganger vi når hverandre.

Samuel Johnson

------------

Mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter ved den pike han ikke fikk.

Søren Kierkegaard

------------

Han elsker ikke lenger den han elsket for ti år siden. Det er lett forståelig, hun er ikke lenger den samme og han ikke heller.

Pascal

------------

Vi elsker ikke mennesker fordi de er vakre, men vi synes de er vakre fordi vi elsker dem.

Russisk ordspråk

------------

Kjærlighetens blomst behøver større og mindre regnskyll for å holdes frisk.

Henrik Ibsen

------------

Ubesvart kjærlighet er som blomster dekket av rimfrost.

Lope de Vega

------------

Når man ser gjennom kjærlighetens briller blir kobber til gull.

Cervantes

------------

Men det er ingen mann som ofrer sin ære for den han elsker. Det har hundre tusen kvinner gjort.

Henrik Ibsen

------------

Men elsker ikke det andre menneske på tross av dets feil og mangler, men elsker det med dets feil og mangler.

Tollak B. Sirnes

------------

Å elske er å beundre med hjertet. Å beundre er å elske med hjernen.

Theophile Gautier

------------

Alle mennenes resonnementer er ikke verd så meget som en kvinnes følelser.

Voltaire

4. Om livet

Hva kan du eie, når livet selv er et lån!

Arnulf Øverland

------------

Frykt ikke at ditt liv skal slutte. Frykt heller at det aldri skal begynne.

Kardinal Newman

------------

Livet skal ikke være en roman vi har fått i gave, men en roman vi selv har bygd opp.

Novalis

------------

Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs.

Søren Kierkegaard

------------

Livet er for kort til å leves smålig.

Disraeli

------------

Livet er en menneskealder for de elendige, et øyeblikk for de lykkelige.

La Bruyère

------------

Det er intet som folk er så glad , og så uforsiktig med, som livet.

La Bruyère

------------

For alle mennesker er livet kort, og ikke til å vinne tilbake.

Virgil

5. Om livsfilosofi

Sjeldnest av alt er den evne å kunne forene fornuft med begeistring.

Francois M. A. de Voltaire

------------

Et menneske som bærer for mange dyder til skue virker på samme måte som en som bærer for mange smykker; man får mistanke om at de ikke er ekte.

Johannes Hohlenberg

------------

Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie.

Platon

------------

En uklok mann tror alle er venner som ler ham i møte.

Fra Håvamål

------------

Et kaldt menneskehjerte er farligere og mer dødelig enn alle våpen.

Hiltgunt Zassenhaus

------------

Lån aldri, gi. Det er sikrere.

Joseph E. Renan

------------

Erfaring er ikke det som hender en mann, det er hva en mann gjør med det som hender ham.

Thomas Huxley

------------

Mennesket kan handle klokt på tre måter:

Ved ettertanke, det er det edleste

Ved å etterape, det er det letteste

Ved erfaring, det er den bitreste

Konfucius

6. Om livsvisdom

Man drikker av alle pytter når man ikke vet hvor kilden er.

Alf Larsen

------------

Man ser ikke livets virkelighet før man står på randen av stupet.

Per Hansson

------------

Kanalen må renses før den fylles opp med rent vann.

Abdu´l - Bahà

------------

Går en sol ned for deg, så stå ikke og se mot vest. Se mot øst.

Ukjent

------------

Hvis du vil nyte livet, så nipp langsom til det.

Engelsk ordtak

------------

Ikke alt vi erkjenner kan endres. Men ingenting kan endres før vi har erkjent det.

James Baldwin

------------

Roser regner aldri ned fra himmelen. Vil du ha flere roser, må du plante dem.

George Eliot

------------

Den største luksus i livet er ensomhet, det gjelder bare å møblere den med indre liv.

Henri Matisse

------------

Hugg velgjerninger i marmor, skriv fornærmelser i sand.

Kinesisk ordspråk

------------

Bare en tosk måler dybden i elven med begge ben.

Afrikansk Ordtak

------------

For å komme til kilden må man svømme mot strømmen.

Stanislaw Jerzy Lec

------------

Å tilgi det er å finne igjen det man har eiet og mistet.

Johann C. F. Schiller

------------

Det finnes to måter å få indre fred på: Det ene er aldri å gjøre noe man angrer. Den andre er aldri å angre på noe man gjør.

August Strindberg

------------

Å tåle, er å seire over skjebnen.

Thomas Campbell

------------

Salige er uvirksomhetens timer, for da arbeider vår sjel.

Egon Friedelle

------------

Kampen mot det onde i mennesket skal vi ikke føre ved å dømme andre, men bare ved å dømme oss selv.

Albert Schweitzer

------------

Jeg skal jo bare en gang vandre gjennom denne verden. Alt det gode jeg kan gjøre, all den vennlighet jeg kan vise noe menneske, må jeg gjøre nu - må jeg ikke utsette og forsømme, for jeg kommer aldri denne veien igjen.

Henry Drummond

------------

Feilen med å iføre seg et panser er at det ikke bare tar av for smerte, men også for glede.

Celeste Holm

------------

En kyniker er en mann som kjenner prisen på alt, og ikke verdien på noe.

Oscar Wilde

------------

Den som aldri begår en dumhet er ikke så klok som han selv tror.

La Rochefoucauld

7. Om lykke

Kunsten å være lykkelig består i at man gjør sine gleder enkle.

Kinesisk ordspråk

------------

Hvis du ikke er fornøyd med det du har, ville ikke hele verden, om du eide den, kunne gjøre deg lykkelig.

Seneca

------------

Lykksalig er den mann, som glemmer med forstand, hva han ei endre kan.

Gammelt ordspråk

------------

Det sikreste middelet til ikke å bli meget ulykkelig, er å ikke gjøre krav på å bli meget lykkelig.

Schopenhauer

------------

Lykke er det samme som å ha god helse og dårlig hukommelse.

Albert Schwitzer

------------

Vi er ikke kommet til jorden for å bli lykkelige, men for kanskje å gjøre andre lykkelige.

Folke Bernadotte

------------

Man høster ikke lykke der hvor man tråkker den ned for andre.

Olaf Benneche

------------

Det menneske blir aldri lykkelig som ergrer seg over andres lykke.

Ukjent

------------

Hva er lykken annet enn det å være i overensstemmelse med seg selv? Krever ørnen gullfjær? Ønsker løven seg klør av sølv?

Henrik Ibsen

------------

Tal ikke om din lykke til en som er mindre lykkelig enn du.

Pythagoras

8. Om menneskelig kontakt

Den skjønneste jordens blomst er smilet.

Henrik Wergeland

------------

Ensomhet er ikke en lengsel etter selskap, det er en lengsel etter beslektede sjeler.

Marilyn French

------------

Man kan stole på sin mor, om hun så er en hyene.

Arabisk ordspråk

------------

Få mennesker har styrke nok til å kunne prise en venns fremgang uten misunnelse.

Aischylos

------------

Folk kan aldri vite nok om andre til å dømme rettferdig.

Sigrid Undset

------------

Vennlighet er et språk som de døve kan høre og de blinde se.

Mark Twain

------------

Døm aldri din neste før du har vært i samme stilling som han.

Victor Hugo

------------

Det er et lettvint ting å håne. Dog vakrere det var å skåne.

Henrik Ibsen

------------

De vennlige ord som sies i dag kan bære frukt i morgen.

Gandhi

------------

Likesom ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, så finner det ene mennesket sitt hjerte igjen hos det andre.

Fra Salomos ordspråk

------------

Når to mennesker er helt tilfreds med hverandre, kan en gå ut i fra at begge tar feil.

Goethe

------------

Smilet er en billig vare. Det gir vi bort til hvem som helst. Tårene er mer verd. Dem beholder vi for oss selv.

Peter Egge

9. Om mennesket

Alle tenker på å forandre menneskeheten, men ingen tenker på å forandre seg selv.

Leo Tolstoj

------------

Den som taler stygt om andre i ditt nærvær, taler stygt om deg i ditt fravær.

Arabisk ordspråk

------------

Gud skapte mannen før kvinnen. Det er akkurat som når jeg skriver. Først lager jeg en kladd

Karen Blixen

------------

Mist aldri troen på mennesket. Mennesket er som et hav. Selv om noen få dråper er skitne, blir ikke havet skitten.

Gandhi

------------

Skjebnen åpner aldri en dør uten at den lukker en annen.

Victor Hugo

------------

Folk pleier å spotte det de ikke skjønner.

Goethe

10. Om moral og selvransakelse

Vår egen vrede skader oss mer enn det onde man begår mot oss.

Marcus Aurelius

------------

Takknemlighet er hjertets hukommelse.

Fransk ordtak

------------

Så snart du stoler på deg selv, vil du vite hvordan du skal leve.

Goethe

------------

Det er meget lettere å se til høyre og venstre enn å se inn i seg selv.

Søren Kierkegaard

------------

Slik som klippen ikke bryr seg om stormen, slik bryr heller ikke kloke mennesker seg om ros eller ris.

Buddha

------------

Å være fullstendig ærlig overfor seg selv er den største innsats et menneske kan gjøre.

Sigmund Freud

------------

I første rekke må vi stille kravet til oss selv, i annen rekke kravet til andre.

Fredrik Stang

11. ​Om sannhet

En god løgn kan fare fra Konstantinopel til Bagdad mens sannheten leter etter sine sandaler.

Arabisk Ordspråk

------------

En halv sannhet er farligere enn en hel løgn. Den siste er lettere å oppdage enn den første som forkler seg for bedre å kunne bedra.

Reidar Øksnevad

------------

Det skal større mot til å si sannheten til sine venner enn til sine fiender.

Furgot

------------

Man kan leve godt av å spå her i verden, men ikke av å forkynne sannheten.

Lichtenberg

12. ​Om tiden

Lær som om du skulle leve evig. Lev som om du skulle dø i morgen.

Mahatma Gandhi

------------

Tidene er hva vi gjør dem til.

Arne Garborg

------------

I dag er dobbelt så mye verd som i morgen.

Benjamin Franklin

------------

Din egentlige alders tid er summen av de tidløse øyeblikk i ditt liv.

Per Arneberg

------------

En elv, en brusende strøm er tiden. Knapt har noe dukket opp før det skylles bort og annet har drevet frem som i sin tur skylles bort.

Marcus Aurelius

------------

Ta godt vare på minuttene. Timene tar vare på seg selv.

Lord Chesterfield

------------

Den er så svinnende kort, den stund vi mennesker er sammen.

Hans Børli

------------

Dagen i dag er morgendagen du drømte om i går.

Kinesisk Ordspråk

------------

Du er like ung som din tro og ditt håp, og like gammel som din tvil og ditt mismot.

Engelsk kilde

------------

En krok av hjerte ditt er alltid 20 år.

Pascal

13. ​Om vennskap

Har du en venn du tror på, besøk ham ofte. For det gror kratt og høyt gress på den vei som ikke vandres.

Fra Håvamål

------------

Tal en venn til rette i hemmelighet, men ros ham ovenfor venner.

Leonardo da Vinci

------------

Vil du vinne en venn, så lukk det ene øyet. Vil du beholde ham, så lukk begge.

Spansk Ordspråk

------------

Den som forsømmer sine gamle venner for nye risikerer å miste begge.

Æsop

------------

Har du tenkt på at den som er alles venn, kan bli ingens til slutt.

Vera Henriksen

------------

Det mest infame er venns misbruk av venns tillit.

Henrik Ibsen

------------

Vennskap er én sjel som har tatt bolig i to mennesker.

Aristoteles

------------

Hvis fare truer deg, hold deg til dine gamle venner.

Kinesisk Ordspråk

------------

Skjebnen gir oss slektninger, men venner velger vi selv.

Jaqes Delille

------------

Den som søker en venn uten feil, blir foruten.

Tyrkisk Ordspråk

------------

Virkelig vennskap er en plante som vokser langsomt.

George Washington

------------

I kampen prøves klingen, i nøden vennen.

Elias Tegnèr

------------

En venn er gave du gir deg selv.

R. L. Stevenson

------------

En sann venn taler vel om oss og forsvarer oss når vi er fraværende.

Pascal

------------

I valg mellom falske venner og åpne fiender har jeg alltid foretrukket de siste.

Bjørnstjerne Bjørnson

------------

En fornærmet venn er den bitreste fiende.

Thomas Jefferson

------------

Jeg våger påstå at hvis alle mennesker hadde rede på hva de sier om hverandre, ville det ikke finnes fire venner her i verden.

Pascal

14. ​Om åndelig vekst

Hva vi er, er resultat av hva vi tenker.

Buddha

------------

Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss.

Aldous Huxley

------------

Det viktigste er ikke å finne ut hvem som har rett, men hva som er rett.

Thomas Huxley

------------

Hjertet har sin egen forstand som forstanden ikke forstår.

Pascal

------------

Vi lever alle under den samme himmel, men ikke alle har den samme horisont.

Konrad Adenauer

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page