top of page

Slipsetikette


Forfatteren Honoré Balzac mente å knyte slips var som å lage suppe. Blir det ikke bra, må man begynne på nytt. Slipsetiketten tilsier at slipset skal være skjult under skjortekraven i nakken. Videre skal det henge så langt ned at det dekker halve beltespennen. Etter at knuten er knyttet, strammes og justeres den slik at den blir jevn. Blir ikke knuten pen, er det bare å begynne på nytt.

Nyere slipsforskning fra universitetet i Cambridge fastslår at det i alt finnes 85 slipsknuter. Forfatterne av standardverket innen slipsfaget, 85 ways of tieing your tie (2000), Thomas Fink og Yong Mao gitt i grundig til verks. De begge har bakgrunn fra fysikk, og det er nettopp naturens lover som danner grunnlaget for slipsets muligheter.

De 85 mulige variantene er ganske enkelt matematisk fundert i ulike variasjoner innen antall steg. For eksempel har enkel knute fire steg, mens Windorsknuten har seks steg. Antall steg muliggjør et gitt antall variasjoner. Foruten matematisk å komme frem til 85 kombinasjoner, skisser Fink og Mao slipsets kulturhistorie fra oldtiden til i dag. I dag viser forskning for eksempel at de gamle romerne bar slipslignende halstørkler som kan sees som en forløper for det moderne slipset.

Comentários


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page