St. Andrew-slipsknuten


St. Andrew knuten

Med sin relative store form ligger størrelsen til "St. Andrew" mellom "Half-Windsor" og "Windsor", men er smallere enn begge. Knuten er i nær slektskap til "Plattsburgh"- knuten.

Dette er knuten for de som ønsker en stor lang knuteform.

Videoen og illustrasjonen skal betraktes som om man ser inn i et speilbilde.