St. Andrew-slipsknuten


Med sin relative store form ligger størrelsen til "St. Andrew" mellom "Half-Windsor" og "Windsor", men er smallere enn begge. Knuten er i nær slektskap til "Plattsburgh"- knuten.

Dette er knuten for de som ønsker en stor lang knuteform.

Videoen og illustrasjonen skal betraktes som om man ser inn i et speilbilde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no