top of page

Taler og sanger i bryllup


Taler i en bryllupsfest er påkrevd og de kan foregå etter alle kunstens regler. Velkomsttale fra vertskapet og toastmaster, og takk for maten-tale, er obligatorisk. Ved bryllupslunsj- og middag kommer talene etter at hovedretten er servert. I en bryllupsmottagelse holdes talene når alle har fått drikke i glassene og mat på tallerkenene.

Første ordinære taler er brudens far, eller brudens mor, dersom faren ikke er tilstede. Mor og far kan også tale sammen eller hver for seg. Vedkommende taler i første rekke om og til bruden, i andre rekke om og til brudgommen. Det er vanlig skikk at den første taleren avslutter sin tale med å utbringe brudeparets skål. Gjestene reiser seg under skålen.

Etter klassisk heter det at brudgommen skal "takke for bruden", men dette skriver seg fra de arrangerte ekteskapenes tid. Brudgommen skal ikke bare tale til bruden, men også til hennes foreldre. Om han ikke nødvendigvis takker dem for sin elskede, kan han takke dem for å ha gjort henne til den hun er. Er vigselsmannen tilstede, takkes også han. Talen avsluttes med en skål for brudens foreldre. Vil bruden tale, er det naturlig at hun taler etter brudgommen.

Tredje taler er brudens forlover, som taler for bruden. Fjerde taler er brudgommens forlover, som taler for brudgommen. Femte taler er brudgommens far, eller mor. Vedkommende taler til brudgommen, slik brudens far talte til bruden. Brudgommens mor og far kan tale sammen eller hver for seg. Det kan imidlertid i våre dager være naturlig at disse kommer tidligere i rekkefølgen, fordi bruden og brudgommen er likestilt. Deretter er ordet fritt, og de som ønsker det kan tale etter avtale med toastmaster.

Mange velger også å synge sanger i tillegg til taler; diktet for anledningen eller tradisjonelle sanger. Det er ikke noe mål at de selvkomponerte sangene til bryllupet skal være god lyrikk, men de skal være lystige og sette selskapet i god stemning. Sangene bør være lette å lese og synge. Det er en fordel om de er trykket opp. En forsanger kan også være praktisk, slik at selskapet kommer inn på den rette tonen og kan følge melodien.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page