Ungdom som ikke blir konfirmert

Mange som ikke er kristne ønsker å avstå fra konfirmasjon, og synes heller ikke borgerlig konfirmasjon er riktig. Ungdom som tar denne beslutningen bør respekteres for det. I stedet for konfirmasjon holder noen foreldre større fødselsdagsselskaper når barna fyller 15 eller 16, eventuelt en ungdomsfest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no