top of page

Urnenedsettelse

Urne

Urnenedsettelse betyr å sette urnen ned i jorden.

Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Har gravferdsritualet allerede blitt gjennomført, er det ikke nødvendig at prest eller annen seremonileder er tilstede når urnen settes ned på gravstedet.

Urnenedsettelsen må avtales med gravferdsetaten eller kirkevergen. De oppbevarer også som regel urnen frem til nedsettelsen, samt klargjør gravstedet. Om ønskelig bistår de med nedsettelsen.

Dersom man planlegger en sermoni med dem tilstede bør de få beskjed om dette. Mange gjennomfører en urnenedsettelse med diktlesning eller fremførelse av musikk.

Comentarios


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page