top of page

Vertskap

"Å invitere en person på middag innebærer at man sørger for hans tilfredshet så lenge han er under ditt tak", hevdet matfilosofen Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Inviterer man gjester bør man legge plan for selskapet. Meny og type servering må bestemmes, og for tiden bør det i det minste legges et mentalt skjema. Hensikten med dette er ikke selskapet skal ha et strigent forløp, men det er ofte greit for både gjester og vertskap å ha noen konvensjoner å forholde seg til. Et selskap bør som regel begynne ordnet, men ende i kaos.

Komentáře


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page