top of page

Viktoria slipsknuten


Viktoria-knuten

"Viktoria"-knuten er nesten identisk med "Four-in-hand"-knuten. Bortsett fra en ekstra passering av den vide delen over knuten, er knutene helt like. Denne ekstrapasseringen gir en knute som er en smule større enn four-in-hand.

Videoen og illustrasjonen skal betraktes som om man ser inn i et speilbilde.

Komentarze


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page