Viktoria slipsknuten


"Viktoria"-knuten er nesten identisk med "Four-in-hand"-knuten. Bortsett fra en ekstra passering av den vide delen over knuten, er knutene helt like. Denne ekstrapasseringen gir en knute som er en smule større enn four-in-hand.

Videoen og illustrasjonen skal betraktes som om man ser inn i et speilbilde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 1999 - 2019 Skikk og bruk.no