top of page

Vindistrikter i Australia


Kart Australia

I løpet av ganske kort tid har Australia blitt et vinland det er vanskelig å komme utenom. Selv om det har blitt laget vin i Australia siden begynnelsen av 1800-tallet, er det først etter 1970 at produksjonen har skutt fart. Bakgrunnen for de siste årenes utvikling er i all hovedsak teknologiske nyvinninger, spesielt kunstig kjølte gjæringstanker, som har gjort det mulig å heve kvaliteten betraktelig. I tillegg er australerne svært gode på å lage moderne viner basert på markedets etterspørsel, og fremstillingsmetodene er lite bundet av tradisjoner og lovreguleringer.

En annen viktig faktor er de lave produksjonskostnadene. I det tynt befolkede Australia er det rikelig med billig og dyrkbar jord, noe som har åpnet for automatisert og maskinell produksjon i en skala man ikke finner noe annet sted i verden. Det tørre, varme og forutsigbare klimaet, med gode muligheter for kunstvanning, gir dessuten vin med jevnt god kvalitet. Selv om kritikere mener at mange australske viner er vel uniforme og kjedelige, stiger eksporten år etter år. Fra å eksportere 10 millioner liter vin i 1985, var tallet steget til 258 millioner liter i 1999.

På grunn av landets industrielle innfallsvinkel til vinproduksjon, konsentrerer også druedyrkingen seg om noen få dominerende sorter. Disse er Chardonnay, Cabernet Sauvignon og Shiraz, som til sammen utgjør omtrent 60% av det dyrkede arealet. I de siste årene har det imidlertid vært en markant økning i nyplantingen av Riesling.

Barossa Valley, Hunter Valley og Coonawara er kanskje de best kjente områder i Australia for vinproduksjon.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page